ห้องปฎิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

(Temperature Calibration Laboratory)

THAI-KOREA CALIBRATION CENTER (TKCC) เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ ดังนี้

1. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ (Temperature)
 • Temperature indicator & recorder (-190 to 1 200°C (Simulate))
 • DIP tester , Soldering thermometer, Wave checker, Reflow checker (-190 to 1 200°C (Simulate))
 • Digital thermometer with sensor (-40 to 650 °C)
 • Analog thermometer with sensor (-40 to 650 °C)
 • Temp recorder with sensor (-40 to 650 °C)
 • Resistance thermometer (RTD) with sensor (-40 to 600 °C)
 • Liquid inglass Thermometer (-40 to 200 °C)
 • Digital Thermo & Hygro meter ( -20 to 80 °C, 20 to 95% RH)
 • Dial Thermo – Hygro temperature (0 to 50 °C, 20 to 95% RH )
 • Thermo – Hygrograph & Data logger (0 to 50 °C, 20 to 95% RH )
 • Oven & Chamber (Temp & Humidity), (-40 to 200 °C, 20 to 95% RH)
 • Water bath Temperature (-40 to 100°C)
 • Radiation Thermometer & Infrared thermometer (10 to 500°C)
 • Tempperature Sensor (Type J,K,T,N & pt100), (-40 to 650°C)
 • Temperature Tranductucers (-40 to 650°C)
 • Humidity Transducers ( -20 to 80 °C, 20 to 95% RH)
 • Furnace Temp (300 to 1100°C)
 • Surface thermometer with Sensor (40 to 400°C)
 • Autoclave Temperature (50 to 140°C)
 • * Blackbody Temperature (IR Calibrator), (0 to 500°C)
 • * Dry block calibrator (-40 to 650°C)
 • * Oil bath calibrator & Liquid Bath (-40 to 200°C)
 • * Dew point temperature (-10 to 80°C D. P. )
2. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน อื่นๆ (Other)
 • PH meter (PH) 4, 7, 10 PH
 • Conductivity Meter (μS) 84, 1413, 12880 (special 5, 10 )

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close