ห้องปฎิบัติการสอบเทียบด้านกลศาสตร์

(Mechanical Calibration Laboratory)

THAI-KOREA CALIBRATION CENTER (TKCC) เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านกลศาสตร์ ดังนี้

1. สอบเทียบเครื่องมือวัดมวล (Mass calibration)
 • Electric balance (0-1000 kg)
 • Platform scale balance (0-1000 kg)
 • Spring balance (0-100 kg)
 • Hopper scale balance (0-1000 kg)
 • Dial plat form balance (0-100 kg)
 • Weight (less than class F1) (1 kg-20 kg)
2. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแรง (Force)
 • Tension/Compression testing machine
 • * Compression mode (0.1-50 kN)
 • * Tension mode (0.1-2 kN)
 • Push-Pull gauge
 • * Push mode (0.02-1000 N)
 • * Pull mode (0.02-1000 N)
3. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแรงบิด (Torque)
 • Torque measuring devices (meter) (0.001-50 N·m)
 • Torque wrench (0-1000 N·m)
 • Torque drivers (0-10 N·m)
4. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแรงดัน (Pressure)
 • Manometer (0-200) kPa)
 • Absolute pressure gauge (5-7000) kPa (abs)
 • Compound pressure gauge (-95-2069) kPa
 • Differential pressure gauge (0-2000) kPa
 • Gauge pressure gauge
 • * Phuematic type (0- 7) Mpa
 • * Hydraulic type (0 – 70) Mpa
 • Pressure transmitter/transducer
 • * Pressure transmitter (5 – 7000) kPa (abs)
 • * Pressure transducer (0 – 7 000) kPa (a)
 • Vacuum gauge ( -95 – 0) kPa
5. สอบเทียบเครื่องมือวัดความแข็ง (Hardness calibration)
 • Rockwell hardness tester (HRBW,HRC)
 • Scale B (20-100) HRBW
 • Scale C (20-70) HRC
 • Shore hardness tester (20-100) HS
 • Vickers hardnes tester (HV0.2,0.3,0.5 1.0, 10,30), (50-850) HV
 • Durometer hardness tester (HD), (0-100) HD
 • Leeb hardness tester (400-1000) HLD
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านการสั่นสะเทือน (Vibration)
 • Vibration measuring instrument
 • * Acceleration (10-1250) Hz
 • * Velocity (10-1250) Hz
 • * Displacement (10-630) Hz
7. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน อื่นๆ (Other)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close