Hand Thermo Check Free

ประกาศ TKCC 1/2564

ฟรี! ตรวจเช็คเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมากมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องมือของท่านยังมีผลที่ถูกต้องแม่นยำ อยู่หรือไม่ บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ขอมีส่วนร่วมโดยการตรวจเช็คเครื่องมือวัดที่ จุดวัด 37.4 องศา ให้ท่าน ฟรี!!! (จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะคลี่คลาย)

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close